Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Dwór Wybickiego, Manieczki

„Ukochanym zakątkiem” nazywał Wybicki swoją posiadłość w Manieczkach (gm. Brodnica, pow. śremski), w której mieszkał od 1781 r. do 1822 r., czyli do końca życia.

Wieś, zanim przeszła w ręce autora hymnu narodowego była własnością Jana Gliszczyńskiego, a następnie rodziny Kołaczkowskich. Po śmierci Wybickiego i pochowaniu go w pobliskiej Brodnicy, majątek przeszedł za sprawą Józefa Ksawerego (syna zmarłego) w ręce innego weterana wojen napoleońskich - Dezyderego Chłapowskiego. Dwór nie miał szczęścia być przez dłuższy czas w jednych rękach i do czasów międzywojennych zmieniał właścicieli jeszcze pięć razy.
Dwór, który możemy oglądać dziś, nie jest obiektem, którego ściany pamiętają osobę Józefa Wybickiego. Ten, w którym mieszkał sam Wybicki spłonął w kilka lat po śmierci generała. Stojący w parku piętrowy budynek z mansardowym dachem (piętro ukryte wewnątrz wysokiego dachy), został zbudowany w 1894r dla rodziny Grodzickich. Wejście główne prowadzi przez ganek podtrzymujący balkon.
Obok dworu znajduje się obecnie głaz narzutowy z pamiątkową tablicą z napisem:

"Tu stał dworek,
w którym mieszkał w 1781 roku Józef Wybicki
- konfederat barski, senator-wojewoda."

Przy budynku znajduje się park krajobrazowy z trzema stawami. Powstał w końcu XVIII w., powiększony został pod koniec XIX w. Zlokalizowane są w nim dwie ścięte kolumny z 1766 r. wzniesione przez Kołaczkowskiego dla upamiętnienia pojedynku, w którym zginęli jego dwaj synowie. W pn.-zach. części parku barokowa kaplica-rotunda z 1786 r. ufundowana przez Józefa Wybickiego w dowód wdzięczności Bogu za życiową pomyślność.

Od 1978 r. we dworze mieściło się Muzeum im. gen. Józefa Wybickiego ze skromnymi eksponatami z życia generała oraz epoki kościuszkowskiej i napoleońskiej. Muzeum powstałe z inicjatywy Jana Baiera, było pod opieką Kombinatu Rolno-Przemysłowego "Manieczki" Sp. z o.o. Przy Muzeum mieści się Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. W 2006 r. muzeum zostało zamknięte, a dwór jest obecnie własnością Wojciecha Mroza. O jego odzyskanie starają się potomkowie ostatniego właściciela.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

Dziękujemy pani dr Małgorzacie Mazurek za udzielenie zgody do skorzystania ze zgromadzonych na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~gmazurek/zpd/mani.htm materiałów.
© mail: admin na pulk12.pl