Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Pamiętnik Generała Jana Weyssenhoffa

Jedna z najważniejszych pozycji dla rekonstruktora żołnierza Pułku Dwunastego. 

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/20602/edition/17494/content?ref=desc

Opis w trakcie opracowywania...

 

 

 

 

 

 
© mail: admin na pulk12.pl