Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Strategia, taktyka, musztra, musztra, musztra...

Elementy "Szkoły plutonu" w rekonstrukcji

W niniejszym artykule prezentujemy połączenie regulaminu piechoty Księstwa Warszawskigo z 1811 roku z doświadczeniem rekonstruktorskiego pola bitwy.
Jest to szkoła plutonu - zbiór najważniejszych manewrów wykonywanych przez pluton żołnierzy pułku piechoty liniowej.

Czytaj więcej: Elementy "Szkoły plutonu" w rekonstrukcji

O czyszczeniu broni

Kilka słów o tym, jak należy czyścić karabin - rzecz dla każdego żołnierza najważniejszą.

Czytaj więcej: O czyszczeniu broni

Regulamin Musztry dla Piechoty Woyska Polskiego, rok 1807

REGULAMEN
MUSZTRY
DLA PIECHOTY
W O Y S K A
Polskiego,
PRZEŁOZONY.
Z FRANCUZKIEGO
NA POLSKIE.

WYDRUKOWANE
Na Jasney-Górze.
Roku Pańskiego 1807

 

 Regulamin przepisany z reprodukcji wykonanej w Warszawie w 2002 roku. Regulamin został przepisany z zachowaniem gramatyki i składni oryginału. Zamianie na znaki współczesne uległy wszelkie ligatury i układ tekstu (dla ułatwienia prezentacji w formacie html).

Czytaj więcej: Regulamin Musztry dla Piechoty Woyska Polskiego, rok 1807

Skuteczność broni palnej w czasach napoleońskich

  • "Przepraszam bardzo, czy mógłby pan powiedzieć, jaka była skuteczność tego karabinu?"

  • "Jaki skuteczny zasięg miała kula? Z jaką dozą pewności można było strzelić do przeciwnika?"

  • "Nie ma muszki, ani szczerbinki. Czy z tej broni można było w cokolwiek trafić z większej odległości?"

  • "To broń gładkolufowa, prawda? Duży ma rozrzut?"

To tylko niektóre z pytań, z jakimi spotykamy się na rekonstrukcji.

Czytaj więcej: Skuteczność broni palnej w czasach napoleońskich

Umundurowanie piechoty Księstwa Warszawskiego

Przepisy umundurowania czasów Księstwa Warszawskiego, jak i całej epoki napoleońskiej to temat rzeka. Można go traktować niczym osobną dziedzinę nauk historycznych. Różnorodność krojów, przepisów, regulacji w zależności od kraju, rodzaju jednostki, indywidualnych żołnierskich preferencji, a nawet politycznych zawieruch i koniunktury sprawiała, że wojska przełomu XVIII i XIX wieku były jednymi z najbarwniejszych formacji w historii wojskowości.

Czytaj więcej: Umundurowanie piechoty Księstwa Warszawskiego

Przepis Musztry i Obrotów dla Piechoty Francuskiej wydany roku 1791, Tłumaczenie z francuskiego

Przepis ten Musztry i Obrotów dla Piechoty Woyska Xięstwa Warszawskiego poprawiony i powiększony, przedukować kazawszy za prawidło dla całey Piechoty podaię, i aby natychmiat był w Połkach wprowadzony, ściśle zachowany i w niczem bez wyraźnego mego rozkazu nieodmieniany, zalecam.

Ministery Woyny
Józef Xiążę PONIATOWSKI

Czytaj więcej: Przepis Musztry i Obrotów dla Piechoty Francuskiej wydany roku 1791, Tłumaczenie z francuskiego

Uzbrojenie wojsk Księstwa Warszawskiego - broń palna, osobista

Karabiny w epoce napoleońskiej były karabinami odprzodowymi. Rodzina tego typu karabinów panowała na polach bitew bardzo długo, bowiem od momentu ich powstania w 2 połowie XVII wieku, aż po drugą połowę XIX wieku. Oznacza to, że nie były ładowane pociskami o konstrukcji znanej współcześnie – łuska, spłonka, proch, pocisk. Wymagały nałożenia podsypki na panewkę, postawienia karabinu na "trzewiku", wsypania do lufy prochu, włożenia pocisku i ubicia ich w komorze. Była to broń delikatna, wrażliwa na środowisko, z dzisiejszego punktu widzenia posiadająca więcej wad niż zalet. Niemniej spełniała swoją główną funkcję... to znaczy zabijała.

Czytaj więcej: Uzbrojenie wojsk Księstwa Warszawskiego - broń palna, osobista

Teoria skręcania ładunków

Każdą bitwę jaką odbywamy poprzedza czas skręcania ładunków. Jest to proces dość czasochłonny, gdyż wymaga uwagi, precyzji i zachowania szczególnych środków ostrożoności ze względu na posługiwanie się prochem.

Czytaj więcej: Teoria skręcania ładunków

Podstawy musztry

Poniżej zbiór podstawowych komend jakie każdy fizylier pownien opanować.

Czytaj więcej: Podstawy musztry
© mail: admin na pulk12.pl